Informační memorandum mPOS Solutions s.r.o.

Rádi bychom Vás, jako zpracovatel údajů, informovali o poučení a Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.

Osobní údaje, které zpracováváme:

  •  Jméno a Příjmení
  • IČO
  • Emailovou adresu
  • Telefonní číslo

Doba zpracování osobních údajů:

  • Po dobu trvání a přípravy smlouvy a následně po dobu nutnou pro splnění právní povinnosti vyplývající ze smlouvy či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajův případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud potřebujete pomoci s vysvětlením kontaktujte: